PERKA 02/2017


PERATURAN KEPALA 
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG 
KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANGDETAIL KETERANGAN

NOMOR
TENTANG
TAHUN
JENIS/BENTUKPERATURAN KEPALA BPKS
TEMPAT PENETAPANSABANG
TANGGAL PENETAPAN
TANGGAL PENGUNDANGAN
SUMBERJDIH – BPKS
SUBYEK
STATUSBERLAKU